Posts Tagged ‘מאמרי דיעה’

ספטמבר בלי אשליות / עביר קובטי

ראשון, יוני 5th, 2011

הדבר המטריד ביותר בנאום נתניהו לא היה הנאום עצמו, אלא החמימות המופרזת בה קבלו חברי הקונגרס את דבריו. ידוע שנתניהו מוכשר בהופעות ציבוריות, את זה אי אפשר לקחת ממנו, יחד עם האנגלית הרהוטה ויכולת הניסוח המרשימה. אולם מחיאות הכפיים 45 פעמים ועמידה 29 פעמים במהלך הנאום, הייתה מעבר ליכולת הסבלנות של כולנו. ומגיע לנו לתהות: מי הוא נשיא ארה"ב האמיתי, ואיך אפשר למחות כפיים ולעמוד לכבוד כל הכמות הזו של שקר ודימגוגיה? מצד אחד, אין להמעיט בחשיבות התמיכה שלה זוכה נאום ה"לא", שמכיל הרבה שקר, הסתה וזיוף המציאות. מצד שני: חשוב להזכיר כי הדמגוגיה והמניפולציה של נתניהו אינה אפקטיבית ברוב המקומות, ושחברי הקונגרס האמריקאים, הם מיעוט שהולך ונהיה מבוטל, הנכנס בגלל חוסר ידע להגמוניה הציונית.

למעשה נאום נתניהו שירת את המאבק הפלסטיני כפי שאף ראש ממשלה ישראלי לא עשה: הוא פטר אותנו ממו"מ חסר טעם. סוף סוף קם ראש ממשלה ישראלי והציג ללא קוסמטיקה או טיוח את עמדת ישראל: לא לחלוקת ירושלים, לא לשיבה, לא לגבולות 67, לא לפינוי התנחלויות. נאום ה"לא" הזה מראה לכולם, למעט האמריקאים כמובן, את האמת של נתניהו וממשלתו. לכל מי שעיניו בראשו ברור כי עם עמדות כאלה לא ניתן להגיע לפתרון צודק. השורה התחתונה בנאומו של נתניהו היא האמירה כי "היהודים ביהודה ושומרון, אינם כובשים". ראש הממשלה אומר בפני כל העולם, כי אינו מכיר בכיבוש, ומי שאינו מכיר בכיבוש, לעולם לא יסיימו.

שלושת החודשים הבאים יכללו בוודאי לחצים אמריקאים ואירופאים על אש"ף כדי למשוך את יוזמתה להשיג הכרה במדינה הפלסטינית באו"ם, ואם לא למשוך, אז לפחות למזער את נזקה לישראל. יחד עם זאת, אין להגזים עם הציפיות לקראת ספטמבר. החלטה של האו"ם להכיר במדינה פלסטינית לא תסיים את הכיבוש, ולא תשנה שום דבר בשטח או בחיי היומיום של הפלסטיני, הפליט או החי תחת כיבוש, לפחות בטווח הקצר. אולם, לצעד יהיו השלכות רבות, משפטיות ופוליטיות, שעשויות לשרת את המאבק הפלסטיני.

הכיבוש לא יסתיים ללא מצור על ישראל מבחוץ, ע"י המשך פעילויות החרם, ומבפנים ע"י אינתיפאדה עממית בלתי אלימה. ואם נתייחס לספטמבר כאל מנוף לשני הדברים, אין ספק כי החירות של העם הפלסטיני תנצח.


Warning: include(footer1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/coalition/www/www/wp-content/themes/peace/archive.php on line 89

Warning: include(footer1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/coalition/www/www/wp-content/themes/peace/archive.php on line 89

Warning: include(): Failed opening 'footer1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/coalition/www/www/wp-content/themes/peace/archive.php on line 89

עזרו לנו לעשות שינוי

תעזרו לנו היום על מנת להמשיך מחר‫!‬