(עברית) 43 שנים לכיבוש: אלפי ישראלים ופלסטינים יפגינו בשישי (4.6) בכביש 443 בקריאה “ההפרדה הורגת!”

Wednesday, June 2nd, 2010 | 17:00

comments are closed.

Help Us Make A Difference.

We need your help today to continue our work tomorrow!