(עברית) שקיפות: דוח”ות כספיים

Wednesday, January 8th, 2014 | 2:05

Tags:

דוחות שנתיים:

 • דו”חות כספיים לשנת 2012 – כאן
 • דו”חות כספיים לשנת 2011 – כאן

דוחות רבעוניים:

 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- 2017
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון ראשון של 2012- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שני של  2012- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שלישי של 2012- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון רביעי של 2012- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה – רבעון ראשון של 2013 – כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שני של  2013- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון שלישי של  2013- כאן
 • דו”ח רבעוני על תרומה מישות זרה- רבעון רביעי של  2013- כאן

Tags:

comments are closed.

Help Us Make A Difference.

We need your help today to continue our work tomorrow!