שקיפות: דוח"ות כספיים

רביעי, 8 בינואר, 2014 | 2:05

תגיות:

דוחות שנתיים:

  • דו"חות כספיים לשנת 2015 – כאן
  • דו"חות כספיים לשנת 2014 – כאן
  • דו"חות כספיים לשנת 2013 – כאן
  • דו"חות כספיים לשנת 2012 – כאן
  • דו"חות כספיים לשנת 2011 – כאן

דוחות רבעוניים:

(דו"ח רבעוני על תרומה מישות זרה)

2017

רבעון ראשון | רבעון שני

2016

רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי

2015

רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי

2014

רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי / השלמה | רבעון רביעי / השלמה

2013

רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי

2012

רבעון ראשון | רבעון שני | רבעון שלישי | רבעון רביעי

תגיות:

התגובות סגורות.

עזרו לנו לעשות שינוי

תעזרו לנו היום על מנת להמשיך מחר‫!‬