(עברית) עשור לאוקטובר 2000: מאות נשים יהודיות וערביות יפגינו בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה בינלאומית

Sunday, September 26th, 2010 | 17:06

comments are closed.

Help Us Make A Difference.

We need your help today to continue our work tomorrow!